Водич кроз анализу кључних проблема управљања финансијама на локалном нивоу 2.16MB
МОДЕЛ Правилника о спорту 130.63KB
Модели аката за попис имовине 298.8KB
Стандардизовани модели ФУК-а за јединице локалне самоуправе 836.73KB
Ревизија учиника у јединицама локалне самоуправе (сједница Предсједништва Савеза, 6.октобар 2021) 2.07MB
Препоруке финансијске ревизије (сједница Предсједништва Савеза, 6.октобар 2021.) 68.31KB
Финансијско управљање и контрола (семинар 16. фебруар 2022, Теслић) 1.93MB
Презентација Модела Правилника о спорту (семинар 16.фебруар 2022, Теслић) 1.39MB
Модели ФУК (семинар , 16.фебруар 2022, Теслић) 1.58MB
Наставак подршке управљању јавним финансијама у БиХ (семинар 16.фебруар 2022, Теслић) 1.87MB
Масовна процјена вриједности непокретности у РС (семинар, 16.фебруар 2022, Теслић) 3.72MB
Ширење обухвата обвезника пореза на непокретности (семинар, 16.фебруар 2022, Теслић) 2.05MB
Порез на непокретности(семинар, 16.фебруар 2022. Теслић) 7.29MB
Систем обједињене наплате СОН град Градишка 4.22MB
Приручник за програмско буџетирање за ЈЛС у БиХ-МЕГ 5.25MB