1. Организациону структуру СОГРС чине Скупштина, Предсједништво, предсједник СОГРС, Надзорни одбор, ресорни одбори, мреже, генерални секретар и Стручна служба СОГРС.
  2.  

  3.