Идеја о оснивању Савеза општина и градова Републике Српске потиче из права локалних органа власти на удруживање садржаних у Европској повељи о локалној самоуправи која прецизира да локални органи власти имају право да припадају асоцијацији ради заштите и промоције њихових заједничких интереса.
У вријеме када је осниван Савез , циљ је био окупити представнике општина и градова Републике Српске на мјесто гдје ће истаћи своје идеје, иницијативе и дати приједлоге за побољшање положаја локалне самоуправе у Републици Српској.
Савез општина и градова Републике Српске основан је у Брчком 23.10.1998 године а регистрован у Основном суду у Бијељини 10.2.1999.године од када постоји као званични представник општина и градова Републике Српске.
Чланице Савеза су градови и општине у Републици Српској.У раду Савеза постоје бројна питања којима смо се бавили и којима се бавимо, почевши од децентралзације и јачања локалне демократије , потом изградња капацитета јединица локалне самоуправе , упознавање са искуствима локалних самоуправа у Европској Унији, пружање подршке реформи система јавних финансија, локални економски развој, међуопштинска сарадња, заштита животне средине, енергетска ефикасност, унапређење етничке и родне равноправности на локалном нивоу и осталим бројним активностима које доприносе развоју локалне самоуправе.
Током протеклих година, Савез је постигао значајне резултате. Успјели смо да истакнемо значај који локална самоуправа треба да има у Републици Српској , као и да укажемо на проблеме са којима се суочава локална самоуправа. Осим заступања интереса чланства, наше кључне активности биле су усмјерене и на подршку реализацији бројних пројеката и пружање услуга чланицама -општинама и градовима, али и на унапређење препознатљивости Савеза у циљу побољшања преговарачке позиције општина у Републици Српској. Настојали смо да у оквиру заступања интереса градова и општина узмемо учешће и будемо активни у изради закона који су од интереса са локалне власти.
Први Меморандум о сарадњи са Владом Републике Српске потписан је 2006.године у оквиру Првог Конгреса локалне самоуправе у Републици Српској, одржаном у Теслићу. Унапријеђена је сарадња са ресорним министарством путем остваривања партнерства на многобројним пројектима који су од значаја за наше чланице.
Током низа година остварена је одлична сарадња са донаторима.
Савез се сусретао са бројним изазовима како у раду са чланицама, тако и са многобројним сарадницима. Са правом можемо рећи да се интересовање за рад Савеза повећавало из године у годину од стране различитих актера у области локалне самоуправе.