Министарство привреде и предузетништва, у сарадњи са другим институцијама и организацијама, утврђује и припрема основне елементе за израду Стратегије развоја и малих предузећа.
Обзиром да је претходни стратешки документ важио до 2020. године, Министарство је приступило изради Стратегије развоја и малих предузећа за период 2021-2017. године и формирало радну групу, коју чине представници свих институција и организација чије дјеловање је важно за област привреде. Стратегија је у прилогу.