Предсједништво Савеза општина и градова Републике Српске одржало је у Бијељини 25.11.2022.године своју 77.сједницу посвећену теми „Финансирање јединица локалне самоуправе“, која је одржана на основу закључка Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, са сједнице одржане 30.03.2022.године, којим је дефинисано да се у оквиру Плана рада Савеза за 2022.годину планира и одржавање тематске сједнице о финансирању јединица локалне самоуправе.
Централна тема сједнице Предсједништва била је дефинисање конкретних приједлога за унапријеђење финансијског положаја јединица локалне самоуправе, које ће Савез заступати ка ресорним министарствима и Влади Републике Српске. У оквиру тематске сједнице размотрене су двије теме: „Платформа Савеза општина и градова Републике Српске за измјене и допуне Закона о буџетском систему Републике Српске“ и „Анализа могућности повећања прихода јединица локалне самоуправе у Републици Српској“.
Поред наведеног, Предсједништво је упознато и са „Иницијативом града Лакташи за измјену начина расподјеле средстава по основу прихода од индиректних пореза“, чији је смисао редефинисање постојећих критеријума за расподјелу средстава од индиректних пореза, са допуном да се у критеријуме уврсте и „број ученика у основним школама“ и „укупни приход привредних друштава и предузетника“.
Након дискусија у којима је учествовала већина чланова Предсједништва, Предсједништво је констатовало следеће: да је примјена  Закона о измјенама Закона о комуналним таксама , који је ступио на снагу 1.јануара 2022.године, утицала назначајно умањење прихода локалних заједница, посебно градова; да „Платформа Савеза општина и градова Републике Српске за измјене и допуне Закона о буџетском систему Републике Српске“ представља добру основу за заступање интереса локалних заједница, али да је потребно фокусирати се на кључне одребе закона; да треба радити на изналажењу могућности за нове изворе финансирања општина и градова и слично.
Закључено је да је потребно одржати састанак са Предсједником Републике Српске, предсједником Владе и министром финансија, у вези проблема финансирања јединица локалне самоуправе.
Поред наведеног, Предсједништво је упознато и са „Иницијативом града Градишка о е-писарници“, као и потреби да јединице локалне самоуправе дају своје приједлоге на нацрт Стратегије развоја локалне самоуправе Републике Српске, обзиром да је јавна расправа о нацрту стратегије отворена до 30.11.2022.године.