Сједница је одржана 15.04.2021.године у граду Бања Лука, на којој су разматрани и усвојени: Извод из записника са 70.сједнице Предсједништва; Извјештај о раду СОГРС за 2020.годину; Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2020.годину; Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2020.годину; План рада СОГРС за 2021.годину; Финансијски план СОГРС; Информација у вези примједби и сугестије на прописе из области локалне самоуправе (Закон о локалној самоуправи, Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе, Закон о статусу функционера у органима јединица локалне самоуправе); Приједлози у вези су „Анализе критеријума за одређивање броја запослених у градској, односно општинској управи са препорукама за унапређење“; Приједлог члана Комисије за обуку службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској; Измјена Статута Савеза општина и градова Републике Српске; Утврђивање приједлога за избор органа Савеза: приједлог чланова Предсједништва, приједлог предсједника СОГРС, приједлог потпредсједника и приједлог чланова Надзорног одбора; као приједлог Дневног реда 18.Скупштине СОГРС.
Предсједништво је усвојило измјене Статута СОГРС, чиме је исправљена штампарска грешка у тексту, гдје је наведено да „Савез има предсједника и замјеника“ умјесто да пише „Савез има предсједника и три потпредсједника“. Поред тога, Предсједништво је усвојило измјену члана 29. Статута, на начин да Предсједништво броји „четири потпредсједника“.
Предсједништво је констатовало да је наплата чланарине у 2020.години износила свега 67% што је било недовољно за нормално функционисање, али да је финансијска одрживост Савеза очувана искључиво захваљујући ангажовању генералног секретара и Стручне службе, кроз учешће на пројектима међународних организација у БиХ.
Предсједништво је усагласило и приједлоге за избор органа СОГРС, које ће предложити на 18. Скупштини.
За чланове Предсјендиштва су предложени: град Бања Лука, град Бијељина, град Приједор, град Градишка, град Добој, град Дервента, град Зворник, град Источно Сарајево, град Требиње, општина Лакташи, општина Мркоњић Град, општина Језеро, општина Шамац, општина Сребреница, општина Источно Ново Сарејево, општина Пале, општина Вишеград и општина Љубиње, са напоменом да је генерални секретар по функцији члан Предсједништва.
За предсједника СОГРС је предложен град Источно Сарајево.
За потпредсједнике СОГРС предложени су: град Бања Лука, Град Бијељина, град Приједор и град Требиње. За чланове Надзорни одбор СОГРС предложени су: општина Теслић, предсједник, општина Нови Град, члан, и општина Источно Ново Сарајево, члан.
У Комисије за обуку службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској су изабрани: Сњежана Ружичић, начелник општине Језеро и Ђорђе Милићевић, начелник општине Шамац.
Предсједништво је усвојило закључак којим се позивају јединице локалне самоуправе, које нису доставиле приједлоге и сугестије на законе из области локалне самоуправе и у вези са критеријомом за одређивање броја службеника, да своје приједлоге доставе Савезу до 03.маја 2021.године.