У циљу израде нове Стратегије развоја Савеза општина и градова Републике Српске за период  2022-2026 у уторак 02. марта 2022 у Бањи Врућици одржана је радионица Фокус групе. Фокус групу чини десет чланова, практичара, представника чланица, општина и градова, са искуством у раду са Савезом општина и градова.
Циљ састанка је представљање Нацрта Стратегије развоја Савеза општина и градова Републике Српске 2022-2026 и његово даље побољшање идентификацијом релавантних мјера и активности.
Општи је закључак да је Стратешки документ већ сада квалитетан и једноставан за примјену и да осликава СОГРС и оно што СОГРС управо ради. Навео је Д. Мишић представник општине Теслић.
Д. Вујић, представник Града Бијељина, је навео да се израдом овог документа водило рачуна о обезбјеђењу механизама имплементације Стратешког плана што предвиђа формирање Тима за праћење имплементације, израду годишњег Акционог плана за имплементацију, шестомјесечни мониторинг остварења Акционог плана, годишње извјештавање о имплементацији и обезбјеђење финансијских средстава.
Б. Крсмановић, представница Општине Соколац, је навела потребу да се СОГРС укључи у рјешавање системских питања локалне самоуправе због честих прблема у функционисању локалних самоуправа и као примјер навела проблеме у вези са привременим финансирањем ЈЛС. Такође је навела проблем тумачења одређених законских рјешења и статова.
На крају састанку представници стручне службе су се захвалили пристунима на доласку и доприносу у раду на побољшању квалитета овог документа.