На основу Меморандума о сарадњи између Савеза градова и општина Републике Српске и Њемачког друштва за међународну сарадну (ГИЗ), Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу – Модернизација општинских услуга, дефинисани су принципи сарадње у циљу реализације пројекта „Паметни градови – ка дигиталној трансформацији градова у Босни и Херцеговини“.
Циљ пројекта је:
  • Подизање свијести о значају дигиталне трансформације локалних самоуправа и модернизације услуга према грађанима и привреди уз кориштење дигиталних технологија.
  • Развијање свјесности и разумијевања у СОГРС о трендовима дигиталне трансформације.
  • Јачање капацитета СОГРС у области дигиталне трансформације ЈЛС у сврху изградње посредничке улоге СОГРС према својим чланицима и шире (СОГРС као платформа за подршку чланицама у смислу пружања знања, информација и контаката).
  • Промоција планског приступа дигиталној трансформацији,  иновативним паметним рјешењима и дигиталној култури на ширем плану.
  • Умрежавање локалних самоуправа заинтересованих за транзицију у паметни град са релевантним организацијама, институцијама и донаторима кроз Smart City Савјет  који ће бити основан као тијело за умрежавање и размјену искустава на тему дигиталне трансфомације ЈЛС.
 
У пројекат су укључене пилот јединице локалне самоуправе: Зворник, Пале и Приједор.
Пројекат траје до 31. октобра 2023. године.
У прилогу је Билтен број 1 пројекта SMART CITY FORUM.