Дирекција за европске интеграције позива све заинтересоване да се пријаве за обуку из области европских интеграција која ће се одржати у трећем кварталу (јули).
 
Молимо Вас да овај позив проследите свим заинтересованима за Вашу институцију/ниво власти на коме послујете, како би имали прилику да стекну знања неопходна за обављање послова и задатака који произилазе из процеса европских интеграција.
 
Обука планирана за јул биће одржана у Брчком, а доступна је у календару обука на следећим линковима:
 
 https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7(босански језик)
 
 https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7(хрватски језик)
 
https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (српски језик)
 
Заинтересовани за учешће на обуци могу се пријавити попуњавањем пријавног формулара који је доступан на линку.
 
Попуњен пријавни формулар са свим потребним подацима доставља се Дирекцији путем факса на број 033/255-001, или е-маилом на адресу ДЕИобуке@деи.гов.ба, до датума означеног као пријава. рок за сваку појединачну обуку.
 
Наредног радног дана након истека рока за пријаву, дневни ред обуке и списак учесника чије су пријаве прихваћене биће објављени на сајту Дирекције. Дневни ред и списак учесника сваке конкретне обуке биће доступни на следећим линковима:
 
 https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika(босански језик)
 
 https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika(хрватски језик)
 
 https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika(српски језик)
 
У случају спречености да похађа обуку, полазник је дужан да писмено обавести Дирекцију, на исти начин на који је поднео пријавницу приликом пријаве за обуку, најкасније до 12 часова радног дана који претходи обуци. обука. У обавештењу о отказивању учешћа мора бити видљиво да је копија достављена непосредном руководиоцу који је одобрио похађање обуке. Дирекција не сноси трошкове смештаја, пута и ручка полазника обуке.
 
Напомињемо да Дирекција спроводи обуку у складу са одредбама Одлуке о обуци у области европских интеграција („Службени гласник БиХ“, бр. 50/18 и 16/20). За додатна питања можете нас контактирати на 033/255-377 или на DEIobuke@dei.gov.ba
 
 
Дирекција за европске интеграције