Данас, 30.октобра 2023.године  Фондација Удружене жене организовала је догађај на којем су представници града Бања Луке потписали усвојене Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања које представљају интерни пропис Града Бања Лука и дефинишу процедуре у случају сексуалног и родно заснованог узнемиравања на радном мјесту.
Представљени су кључни резултати кроз иницијативу „Сигурни градови, сигурни јавни простори“, која је настала уз подршку УН Вомен Босна и Херцеговина, као и стање у области сексуалног насиља, у контексту статистике и нормативне регулативе коју је представио проф. др Миле Шикман.