ICLD: Програм напредног међународног тренинга Програм женског политичког лидерства 2023 је отворен за пријаве. ICLD је проширио делокруг програма за овај девети круг, а програм женског политичког лидерства сада се отвара за жене које имају изабрано место у локалној или регионалној влади у било којој од OECD-DAC-ових ODA земаља.

Програм је отворен за пријаве од 15. јула до 9. септембра 2022. године.