Обавјештавамо вас да је Фонд за Западни Балкан објавио Четврти позив за достављање пројектних приједлога који се финансира из Инструмента  за претприступну помоћ (ИПА). Рок за достављање приједлога пројеката је 23. децембар године до 16.00 часова.

Општи циљ Четвртог позива је промоција учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) и локалне организације на Западном Балкану у пројектима регионалне сарадње о друштвеним, културним, научним и економским темама, укључујући родну равноправност и инкулузивност особа са инвалидитетом због унапређења добросусједских односа и помирења.
Циљеви позива су допринос регионалној и прекограничној сарадњи и јачању регионалне кохезије у региону земаља Западног Балкана. Тематске области које ће се финансирати позивом су:

-          културна сарадња,

-          образовање,

-          научна размјена и

-          одрживи развој.

Прихватљиви апликанти су примарно организације цивилног друштва (ОЦД), такође прихватљиви су и непрофитна удружења и организације, фондације, образовне установе, регионалне мреже, локални и регионални јавни субјекти.

Буџет овог позива је 400 000 евра, док максималан износ по пројекту не смије бити већи од 15 000 евра.

У прилогу вам достављамо Смјернице за апликанте, а детаљне информације доступне ОВДЈЕ.