Обавјештавамо вас да је Европска комисија отворила Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте у оквиру програма Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).
 
Предметни позив отворен је за све WBIF секторе: одрживи транспорт, чиста енергија, животна средина и клима, дигитална будућност, конкурентност приватног сектора и развој људског капитала.
 
Услови аплицирања на Седми позив су сљедећи:
-          пројекти морају да буду у складу са Економским и инвестиционим планом за Западни Балкан (критеријуми прихватљивости за сваки сектор налазе се у прилогу мејла),
-          у сектору за који се аплицира мора да буде усвојена Јединствена листа приоритетних пројеката и цјелодржавна стратегија,
-          пројекти морају да буду високог степена зрелости и приоритетни за спровођење,
-          грант апликација мора да има подршку једне од међународних финансијских институција (EBRD, EIB, CEB, KfW, AFD),
-          грант апликација мора да буде повезана са инвестицијом и праћена кредитним аранжманом.
 
Такође, нацрти грант апликација које се кандидују из Републике Српске морају да:
-          имају сагласност надлежног ресорног министарства по питању усклађености приједлога са важећим стратегијама и законима у сектору унутар којег се кандидује нацрт грант апликације,
-          имају сагласност Министарства финансија Републике Српске по питању могућности задуживања везаног за појединачни пројекат,
-          буду кандидовани посредством ресорног министарства и републичког координатора.
 
Уколико дати услови нису испуњени, грант апликација неће моћи бити упућена у даљу процедуру.
 
Молимо ресорна министарства да са институцијама и апликантима из своје ресорне надлежности спроведу консултације у вези са кандидовањем нацрта грант апликација.
 
Основне информације о пројектима потребно је доставити Министарству за европске интеграције и међунродну сарадњу најкасније до 25. марта 2022. године до 12:00 часова на адресу fondovieu@meoi.vladars.net.
Нацрте грант апликација такође је потребно доставити Министарству на адресу fondovieu@meoi.vladars.netнајкасније до 7. јуна 2022. године до 12:00 часова.  
 
Апликације се кандидују Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу посредством ресорног министарства.
  
У прилогу достављамо Образац грант апликације, Смјернице за израду грант апликација, Инструкцију за спровођење процеса израде и кандидовања грант апликација у Републици Српској, Критеријуме прихватљивости и захтјеве Европске комисије за израду грант апликација и Стопе суфинансирања по секторима.