У прилогу је Позив за подношење апликације за учешцће у пројектној компоненти: „Промовисање регионалне размјене о имплементацији планова одрживе урбане мобилности у земљама Западног Балкана (ПроСУМП)“.

ОРФ ЕТЦ компонента: „Промовисање регионалне размјене о имплементацији планова одрживе урбане мобилности у земљама Западног Балкана (ПроСУМП)“ подржана од стране Савеза општина и градова Републике Српске има за циљ подржати градове и општине југоисточне у јачању капацитета јединица локаних самоуправа за имплементацију мјера одрживе урбане мобилности. Пројекат имплементира ГИЗ у име Владе Њемачке.