Дана 3.2.2023. године, у просторијама Министарства управе и локалне самоуправе одржан је 15. састанак Комисије за обуку службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе. Улога система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе је да омогући континуирано усавршавање и развој капацитета запослених и изабраних званичника у градовима и општинама,  а са коначним циљем унапређења квалитета рада и услуга које се пружају грађанима.
 Поред представника министарства, састанку су присуствовали представник Агенције за државну управу Републике Српске, те представници Савеза општина и градова Републике Српске.
 Неке од тачака дневног реда састанка биле су уствајање Извјештаја о раду система обуке за 2022. годину и Програма рада система обуке за 2023. годину, као и презентација до сада остварених активности везаних за израду Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за наредни стратешки период.
 Током 2022. године Министарство је, у сарадњи са републичким инстиуцијама и међународним организација, организовало 7 програма обуке на којима је учествовало 424  градска, односно општинска службеника. Такође, Министарство је током 2022. године предузело припремне активности за израду новог стратешког документа који ће на системски начин обезбиједи претпоставке за развој  дугорочно одрживог и функционалног система обуке за службенике и изабране званичнике јединица локалне самоуправе. С тим у вези, током 2022. године извршена је свеобухватна анализа потреба за обуком и  интерна евалуација резултата остварених у имплементацији Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, а који ће послужити као основ за израду Стратешке платформе, те новог стратешког документа.
 Један од главних закључака учесника састанка Комисије за обуку службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе је да је потребно обезбиједити финансијску одрживост система стручног оспособљавања запослених у градским, односно општинским управама, те да је Систем обуке током претходног периода постао препознатљив и прихваћен од стране службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе.

Извор: МУЛС