1. 72. сједница Предсједништва
  Савеза општина и градова Републике Српске
  дана 06.10.2021.г. у 15,30 сати,у Градској управи града Бијељина
 2.  

 3. Дневни ред за сједницу:
 4.  
 5. Извод из записника са 71.сједнице Предсједништва;
 6. Приједлог Пословника о раду Предсједништва;
 7. Извјештај о раду Савеза за период 01.01.-31.08.2021.године:
 8. Анализа препорука Главне службе за равизију јавног сектора Републике Српске из финансијске ревизије јединица локалне самоуправе;
 9. Анализа препорука Главне службе за равизију јавног сектора Републике Српске из ревизије учинка „Управљање имовином јединица локалне самоуправе“;
 10. Информација о активностима пројекта „Повећање обухвата обвезника пореза на непокретност“;
 11. Иницијатива града Добој за измјену Закона о задуживању, дугу и гаранцијама;
 12. Информација о стању заштите од пожара у Републици Српској у 2021.години;
 13. Информација о посјети делегације Федерације локалних власти Израела;
 14. Приједлог Меморандума о сарадњи између Савеза општина и градова Републике Српске
и Федерације локалних власти Израела;
 1. Допис Удружења пензионера Републике Српске;
 2. Иницијатива Синдиката за образовање, науку и културу;
 3. Разно.