Савез општина и градова Републике Српске организовао је округли сто на тему „Организовање јавног превоза путника“ (21.09.2023. у Бијељини), уз учешће великог број представника општина и градова и заинтересованих субјеката. Главни разлог за организовање округлог стола биле су препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, која је недавно извршила ревизију учинка на тему „Јавни линијски превоз
путника у градском и приградском друмском саобраћају“, са циљем испитивања начина управљање и функционисање јавног градског и приградског превоза путника.
У ревизорском извештају је наведено следеће: потребно је да градови и општине утврђују стратешке правце развоја јавног градског и приградског превоза путника; локални заједнице немају податке и информације неопходне за успешно управљање јавни градски и приградски превоз путника; путници јавног градског превоза често није заступљен у свим градовима; у структури мреже јавних градских линија и у приградском превозу путника доминирају линије приградског превоза са 3/4 укупног број линија; појединачна возила која превозе путнике, у одређеној мери, бр испуњавају критеријуме у погледу квалитета и безбедности превоза са њиховог аспекта техничка исправност и опремљеност, прилагодљивост одређеним категоријама корисника,
итд.
Током округлог стола анализиране су двије теме:
„Савремени модели организовања јавног градског превоза путника“ (Анализа модела ЈГПП у Босни и Херцеговини, Бенцхмаркинг у ЈГПП;
Дефинисање и избор модела ЈГПП) и
 „Модели градских уговора са превозницима који обављају функцију јавног превоза“ (Законодавство у ЕУ и другим земљама; Законодавство у РС
којим се уређују права и обавезе ЈЛС и превозника;
Начин уговарања и обрачуна цене возило/километар; Обавезе ЈЛКС и превозника; Модели и методе финансирања; Примери из
праксе).
Предавачи су били угледни универзитетски професори из области саобраћаја: др Вук Богдановић и др Данислав Драшковић.
Организовањем овог округлог стола Савез је дао допринос обележавању Европске седмице урбане мобилности.