Пројекат за "Унапређење процеса плана прилагођавања на климатске промјене -НАП за средњорочно планирање улагања у секторе осјетљиве на климатске промјене у Босни и Херцеговини (БиХ)" кога имплементира УНДП, организовао је од 6-8.јула, у Неуму радионицу на тему Финансијска и економска анализа инвестиционих пројеката.
Радионицу су водили Рафат Сзпорка и Јулиа Пиотровска, представници консултантске компаније ДС консултинг из Пољске. Учесници радионице били су представници града Зеница, града Требиње, општине Лакташи, општине Сански Мост као и представници оба Савеза општина и градова. Пилот општине у пројекту су биле Лакташи и Зеница а сада се пројекат наставља у Санском Мосту и Требињу.
Радионица је организована са фокусом на финансијску и економску анализу пројеката. Учесници су имали прилику да се упознају са „Cost benefit“ анализом, односно анализом исплативости која се користи приликом доношења стратешких одлука. Након завршетка радионице Сански Мост и Требиње развиће конкретан пројектни приједлог са посебним аспектом укључивања проблема климатских промјена. Техничка помоћ ће се фокусирати на стварни развој пројеката у концепте. Биће организоване појединачне сесије на даљину са представницима општина и градова са по неколико сесија између формалних фаза обуке како би се пружила помоћ у припреми пројектног документа.
У граду Зеница и општини Лакташи израђена је Стратегија прилагођавања на климатске промјене и развијена концепт нота која ће уз подршку пројекта бити упућена доступним фондовима који покривају област климатских промјена.
Улога Савеза општина и градова Републике Српске у наредном периоду биће дисеминација знања и искустава пројекта и ширење најбољих пракси међу чланицама.