30.11.2022 - 01.12.2022. Мостар: У оквиру РЦДН пројекта настављена је Пилот испорука Нових програма за прикупљање и третман отпадних вода,  за доносиоце одлука у ЈЛС  и директоре ЈВП, Модул 2 на тему: "Развој капиталних инфраструктурних улагања".
Општи циљ учења: Доносиоци одлука су у могућности да преузму активну улогу током планирања и имплементације 
инфраструктуре за отпадне воде.
Специфични циљеви учења:Учесници су у могућности да оцртају кључне улоге у фазама припреме и имплементације за инфраструктурна улагања у прикупљање и пречишћавање отпадних вода.