Савез општина и градова Републике Српске у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе организовао је 9.децембра 2022.године, у згради Владе Републике Српске, састанак везано за представљање приједлога нових критеријума за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе.
 
Наиме, Савез општина и градова Републике Српске и Министарство управе и локалне самоуправе РС припремили су приједлог нових критеријума и нове методологије за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској, а који су тестирани на свим јединицама локалне самоуправе.
 
Анализом постојеће методологије и критеријума за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској, а имајући у виду праксе и нормативни оквир у земљама у окружењу, наметнута је потреба да се постојећи критеријуми и методологија за оцјену степена развијености значајно унаприједе, а како би се реалније сагледали развојни трендови, те дефинисале развојне политике Републике Српске када је у питању подршка јединицама локалне самоуправе.
С тим у вези Савез општина и градова Републике Српске и Министарство управе и локалне самоуправе РС припремили су приједлог нових критеријума и нове методологије за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској
Нови критеријуми презентовани су релевантним институцијама и партнерима који су учествовали у достављању података Министарству финансија РС, Заводу за статистику РС, Заводу за запошљавање РС и Пореској управи РС. Исте институције ће приједлогом нове одлуке бити задужене за достављање података у предвиђеним роковима.
 
Министарство управе и локалне самоуправе РС у сарадњи са Савезом општина и градова Републике Српске направиће приједлог нове Одлуке о критеријума за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе и доставит га поменутим институцијама на мишљење након чега ће иста бити упућена Народној скупштини Републике Српске на усвајање.