19. редовно засједање Савеза општина и градова Републике Српске одржано је 31.03.2022.године у општини Пале, на којем су размотрени и усвојени: Записник са 18.Скупштине СОГРС; Извјештај о раду СОГРС за 2021.годину; Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2021.годину; Приједлог за избор генералног секретара СОГРС; и Стратешки план СОГРС 2022-2026.годину.
У раду Скупштине су учествовали и представници Министарства управе и локалне самоуправе (Славица Лукић, помоћник министра за локалну самоуправу, и милијана Драгојевић, начелница одјелења у Министарству управе и локалне самоуправе за надзор над радом органа јединица локачлне самоуправе и нормативне послове, као и  бројни гости из међународних организација и удружења грађана: Стелиана Недера, резидентни представник Развојног програма Уједињених нација у БиХ; њ.е. амбасадор Милош Прица;  Сњежану Каностревац-Цвијетић, вишег програмског официра у Амбасади Швајцарске у БиХ, Весну Трављанин, директорица Савеза опћина и градова Федерације БиХ и Љубиша Лаловић, предсједник УО „Водоводи Републике Српске“.
 
Скупштина Савеза је једногласно усвојила Извјештај о раду СОГРС за 2021.годину и констатовала да су извршене планиране активности и да су генерални секретар и Стручна службе је Савез веома квалитетно обављали свој посао.
 
Скупштина је такође једногласно усвојила Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2021.годину, у вези чега је констатовано  и констатовала да је за период 01.01.2021. - 31.12.2021.године остварен вишак прихода над расходима у износу од 82.885КМ. Захваљујући додатном напору Стручне службе СОГРС највећи дио материјалних трошкова који се односе на плате запослених, као и трошкови канцеларија Савеза покривен је ангажманом Савеза на пројектима међународних организација, и то у износу од 65%.
 
Скупштина је донијела Одлуку да се Аци Пантићу, генералном секретару, продужи мандат генералног секретара до 08.09.2022.године, када именовани у складу са чланом 175. став 1 тачка 2 Закона о раду Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“ број 1/2016, 66/2018, 91/2021 и 119/2021) стиче услов за одлазак у пензију. Имајући у виду да генерални секретар Савеза општина и градова Републике Српске може бити именован на мандат и без заснивања радног односа у Савезу у складу са чланом 43. став 3 Статута Савеза општина и градова Републике Српске („Службени гласник РС“ број 26/2021), Скупштина Савеза је сагласна да се мандат генералног секретара Аци Пантићу настави и након наведеног датума.
 
У тематском дијелу 19.Скупштине Савеза организована је презентација и панел на тему: “Управљање имовином јединица локалне самоуправе“ и презентација „Систем обједињене наплате у граду Градишка“.