Сједница Скупштине је одржана 30.03.2017.године у Бијељини, са следећим дневним редом:    
1. Извод из Записника 13.Скупштине СОГРС; 2. Извјештај о раду СОГРС за 2016.години; 3. Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину; 4. Избор органа СОГРС: 4.1. Избор чланова Предсједништва; 4.2. Избор Предсједника СОГРС; 4.3. Избор потпредсједника СОГРС; 4.5. Избор Надзорног одбора СОГРС; 5. Презентација пројекта “ Регулаторни оквир за одређивање цијена услуга водоснабдјевања и канализације“; 6. Разно.
На почетку сједнице Скупштина је усвојила Извод из Записника 13.редовне Скупштине СОГРС, одржане 08.04.2016.године у Бања Луци.
Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Извјештај о раду СОГРС за 2016.годину, у вези чега је констатовала следеће: Савез је имао добру сарадњу са Владом Републике Српске, ресорним министарствима, републичким управним организацијама и институцијама; Народном скупштином Републике Српске и њеним радним тијелима; континуирано су заступани интереси јединица локалне самоуправе, кроз давање мишљења на бројне измјене и допуне закона; тежиште у раду Савеза било је на питањима финансирања јединица локалне самоуправе, посебно неразвијених и изразито неразвијених општина; даљем јачању Стручне службе Савеза у циљу пружања што квалитетнијих услуга чланицама; те да је кроз пројекте са међународним организацијама покривен највећи проценат материјалних трошкова Савеза и тиме омогућено функционисање Савеза и слично.
Скупштина СОГРС је усвојила Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину, у вези чега је констатовано следеће: упркос недовољној наплати чланарине од 72%, Савез је пословну 2016.годину завршио позитивно и остварио добит у износу од 3.334,00КМ; финансијско пословање је отежано и наслијеђеним дуговањима чланарине из ранијих година; те да је Надзорни одбор, на сједници одржаној 30.04.2017.године, дао позитивно мишљење за Извјештај.
У наставку засједања Скупштина СОГРС је донијела одлуке о избору нових органа СОГРС.
 У Предсједништво СОГРС су изабрани:
градови: 1. Бања Лука, 2. Бијељина, 3. Источно Сарајево,  4. Приједор, 5. Требиње, 6. Зворник, 7. Добој,  и
општине: 8. Вишеград, 9. Мркоњић Град, 10. Лакташи,11. Градишка, 12. Шамац, 13. Сребреница, 14. Источна Илиџа, 15. Пале, 16. Брод, 17. Источно ново Сарајево, 18. Пелагићево,  19. Љубиње.
 За предсједника СОГРС, који је уједно и предсједник Предсједништва, у наредном мандату изабрана је општина Источно Ново Сарајево.
 За потпредсједнике СОГРС у наредном мандату изабрани су: град Бијељина, град Приједор и општина Вишеград.
У Надзорни одбор СОГРС су изабрани: општина Теслић, предсједник, општина Прњавор и општина Нови Град, члан.  
У оквиру сједнице Скупштине СОГРС, извршена је и презентација пројекта “Регулаторни оквир за одређивање цијена услуга водоснабдјевања и канализације“, који имплементира УНДП, након чека је донесена одлука да се за јединице локалне самоуправе припреми модел Упутства у вези управљања имовином јавних комуналних предузећа.