Питање усклађености законских рјешења и пракси са европском праксом једно је од суштински најважнијих питања за било који аспект друштвених дјелатности. С тим у вези, на захтјев Савеза општина и градова Републике Српске, Савјет Европе је ангажовао експерте који су испитали колико је начин финансирања локалних самоуправа у Републици Српској у складу са регулативом на европском нивоу.

О резултатима се говорило током панел дискусије која је одржана  у Бањој Луци 29. маја 2024.године.
Резултат иницијативе јесте документ Анализа „Усклађености финансирања локалне самоуправе у Републици Српској са Европском повељом о локалној самоуправи”. Циљ анализе није само утврдити степен усклађености, него и:
- Сагледати имплементацију Повеље према параметрима финансијске одрживости
- Сагледати елементе финансијске аутономије, ефикасности и економичности
- Да ли је обезбијеђена стабилност финансирања?
- Принцип расподеле прихода
- Дефинисати критеријуме развоја и финансирања пројеката
- Питање задуживања
 
Другим ријечима, нагласак је на практичној примјени рјешења Повеље у оквиру правног оквира Републике Српске.
Анализа предлаже и скуп рјешења за спровођење препорука  који се односе на локалне финансије, као и трасирање пута за унапријеђење усклађености правног оквира Републике Српске са праксом из Повеље.
Током панела презентоване су и двије анализе које су кандидовале јединице локалне самоуправе у протеклом периоду, такође у дискусија релевантних актера о овим питањима од значаја за Републику Српску и локални ниво управљања.

У оквиру дискусије на тему Актуелна питања финансирања јединица локалне самоуправе са акцентом на изворне приходе, учешће су узели следећи представници институција: Ђорђе Папак, помоћник министра управе и локалне самоуправе РС, Јелена Поповић, помоћник министра финансија РС ресор за макроекономску анализу и политику, Јово Радукић, главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора РС, Професор Невенко Врањеш, професор при Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Божана Шљивар, предсједник Одбора за финансије и јавну имовину СОГРС и др Миленко Крајишник, предсједник Фискалног савјета РС.

Анализу и Закључке са панела „Усклађености финансирања локалне самоуправе у Републици Српској са Европском повељом о локалној самоуправи“ можете преузети испод:

Посебан допринос овом догађају дали су својим присуством студенти Факултета политичких наука из Бања Луке.

Овај догађај је организован у оквиру пројекта "Модернизација демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини" кога спроводи Конгрес локалних и регионалних власти у оквиру Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину 2022-2025. Пројекат има за циљ побољшати квалитет локалне демократије и створити могућности за грађане да се укључе у иновативне партиципативне процесе у Босни и Херцеговини. Такође, промовише нове демократске приступе, отворену власт, јавну етику, транспарентно и инклузивно креирање локалне политике у земљи