У Бијељини је 26.марта 2024.године одржана Конференција у организацији Савеза општина и градова Републике Српске уз техничку помоћ Пројекта општинског околишног управљања (MEG 2) под називом„ Унапређење рада јединица локалне самоуправе уз помоћ CAF -а“.
Циљ ове конференције био је упознавање са CAF алатом, те искуствима и изазовима у имплементацији CAF -а за јединице локалне самоуправе у Републици Српској.
Пројекат општинског околишног управљања (MEG 2) који уз подршку влада Швајцарске и Шведске, Амбасаде Чешке Републике, те Делегације Европске Уније, проводи Развојни програм Уједињених народа у БиХ (UNDP) интезивно раде на јачању система мјерења разултата рада јединица локалне самоуправе (ЈЛС), односно развоју алата којим би се овај систем успоставио на трајнијој основи.
Важни актери у овом процесу су Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за држвану управу (АДУ) Републике Српске који су активно и непосредно учествовали у развијању помоћног алата – CAF за ЈЛС, и који су Закључком Владе Републике Српске задужени да користећи своја искуства и организационе капацитете, активно раде на промоцији и унапређењу управљања квалитетом, те за промоцију и имплементацији CAF стандарда квалитета у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској.
CAF је европски модел упрaвљања укупним квалитетом намјењен самопроцјени, који кроз јединствену методологију сагледава различите аспекте рада ЈЛС, те потом даје могућности за унапређење, што доводи до постизања одличних резултата, без додатних трошкова за ЈЛС.
Конференција је окупила представнике општина и градова из Републике Српске, те представнике релевантних институција укључених у провођење CAF алата.
Учесници су имали прилику да се упознају са искуствима у провођењу CAF-а у градовима Приједор и Прњавор, чији представници су презентовали изазове и предности у примјени овог алата.