О примјени Етичког кодекса, поступку по пријави његовог кршења и повјерљивом савјетовању од стране Комисије за етичка питања, 19. и 20.марта 2024. у Бања Луци  дискутовано је са представницима локалних самоуправа.
Циљ састанка био је унаприједити интегритет, одговорност и транспарентност рада изабраних представника.
Модел Етичког Кодекса заједнички је израђен у сарадњи Савеза општина и градова Републике Српске и Мисије ОСЦЕ-а.
Обуци су присуствовали представници јединица локалне самоуправе: Братунац, Челић, Добој Исток, Градачац, Градишка, Језеро, Котор Варош, Модрича, Прњавор, Сапна, Шамац и Теслић.
Основни циљ обуке је подршка институцијама које су усвојиле или ће ускоро усвојити своје етичке кодексе у складу са међународним стандардима. Даље, циљ је да се размотри поступање по пријавама за кршење одредби кодекса и да се разговара о саветодавној улози етичких одбора/комисија у разматрању етичких изазова у јавној служби.