Данас је у Скупштини општине Нови Град одржана уводна обука о методологији и новој визији мјесних заједница за изабране званичнике. 
Циљ обуке је упознавање изабраних званичника са методологијом МЗ и могућим моделима визије МЗ како би се подигла њихова свијест о важности активног ангажмана грађана у развоју локалне заједнице. 
Одборници током обуке имају прилику да се упознају са:
- Кратаким приказом законског оквира,
- Приказом Методолошког скупа практичних средстава и докумената МЗ, уз повезивање са циљевима и улогом ЈЛС и МЗ,
- Новом визијом МЗ у БиХ – основе, процес настанка и принципи будуће визије МЗ у БиХ, Моделом нове визије МЗ у БиХ, Новом визијом МЗ у БиХ – улога одборника/скупштине у локализацији визије МЗ. 
Ова активност се спроводи у склопу пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ којег финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а проводи УНДП.  Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ су партнери на овом пројекту.