Семинар под називом "Управљање односима с јавношћу и вјештине комуницирања",  заједнички су организовали  Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине за ћланице-општине и градове, у Теслићу (Хотел „Кардијал“), 16.03.2023 године. 
 
Циљ семинара био је да се учесницима пренесу нова знања и вјештине из области односа са јавношћу и тиме побољша интерна и екстерна комуникација општина и градова. Представници општина и градова запослени на пословима односа са јавношћу, имали су прилику да добију додатна знања и вјештине из области улоге и значаја односа с јавношћу, систематске самопроцјене, комуникацијске компетенције и вјештине презентовања. 

Предавач на семинару била је проф. др. Семина Ајваз, професорица Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, која је на интерактиван начин обрадила теме и дала практичне примјере из ове области.