Уставни суд Републике Српске прогласио незаконитим и неуставним Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе