Министарство унутрашњих послова Републике Српске организовало је Округли сто на тему "Ватрогасно-спасилачке службе у Републици Српској" дана 13.септембра 2022.године у Административном центру Владе Републике Српске. Министарство унутрашњих послова као обрађивач Закона о заштити од пожара настоји унаприједити правни оквир у овој области те је Округли  сто био прилика да стручњаци из ове области изнесу проблеме са којима се суочавају у пракси, а све примједбе и сугестије проистекле могу помоћи у изради повољнијих законодавних рјешења. Теме које су биле предмет дискусије су: организовање ватрогасно-спасилачке службе у Републици Српској и полагање стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара, добровољно ватрогаство-организација и развој, планови заштите од пожара општина и градова, план и прогам за стручно оспособљавање и усавршавање  ватрогасаца те Ватрогасни савез Републике Српске-улога и одговорности.