Представници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, одржали су радионицу на тему „Систем стручног усавршавања запослених у јавној управи Републике Србије“ на којој су размијењена искуства и добре праксе у области стручног оспособљавања запослених у јавној управи. Представљен је нови приступ и кључне институције у имплементацији система стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.
 
Наведена активност представља наставак успјешне сарадње два министарства која је успостављена закључивањем Меморандума о сарадњи између два министарства, а у циљу јачања партнерства између страна потписница и успостављања оквира за одрживу и динамичну сарадњу у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима, стручног усавршавања, инспекцијског надзора и матичних књига.
 
Поред представника два министарства, онлајн радионици су присуствовали представници Националне академије за јавну управу Републике Србије,  Сталне конференција градова и општина Републике Србије, Агенције за државну управу Републике Српске и Савеза општина и градова Републке Српске.