Радна група Министарства управе и локне самоуправе за израду Закона о измјенама и допунама  Закона о локалној самоуправи. Закона о измјенама и допунама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе и Закона о статиусу функционера у органима јединица локалне самоуправе, почела је са радом низом радних састанака у Бијељини у периоду од 29.септембра до 1.октобра.

У саставу радне групе су представници Министраства управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства правде, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Народне скупштине Републике Српске, као и шест представника Савеза општина и градова Републике Српске.

Техничку подршку у организацији рада радне групе пружа Савез општина и градова Републике Српске, у оквиру пројекта "Јачање савеза општина и градова у БиХ".