У Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске, 23. септембра 2021. је одржан први састанак Координационог тијела Владе Републике Српске за праћење реализације Стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској, за период 2020-2024. година. Задатак Координационог тијела је израда Акционог плана за реализацију наведене Стратегије. Ово је веома важан састанак који се односи на заштиту права припадника националних мањина, имајући у виду да је у питању прва Стратегија која је усвојена из те области на подручју Босне и Херцеговине.

На састанку је, између осталог закључено да ће носиоци појединих активности за спровођење стратешких циљева сагледати реалне могућности и активности за реалиазцију циљева који се односе на институције из којих долазе. Такође је закључено да ће се за сваку активност предвидјети и потребна финансијска средства. Акциони план ће се сачинити за период од три године, у складу са Законом о стратешком планирању Републике Српске. Очекује се да ће Акциони план бити сачињен до усвајања буџета Републике Српске за 2022. годину.