Изборним законом Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/02,35/03,24/04,19/05,24/12,109/12,45/18 и 18/20 ) у члану 53б. став 3. прописано је да се избори за чланове Савјета мјесних заједница одржавају најкасније 90 дана од дана конституисања локалних органа власти, односно од дана избора предсједника скупштине општине,односно града.Скупштина општине/града доноси одлуку о расписивању избора за чланове Савјета, којом утврђује датум одржавања и вријеме трајања гласања.
 
Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Српској изазвана вирусом SARS-COV-2,  препорука Републичке изборне комисије је да се одгоде избори за чланове Савјета мјесних заједница,те да се исти одрже у првој половини септембра 2021.године.
За надати се да ће до септембра мјесеца бити обављена вакцинација већине нашег становништва,па би самим тим и епидемиолошка ситуација требала бити знатно повољнија.