У Бања Луци је 29. марта одржана 84. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске. Централна тема сједнице Предсједништва Савеза била је разматрање годишњих извјештаја за 2024.годину: Извјештај о раду Савеза у 2023.г.; Приједлог Извјештаја о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2024.г.одину; Приједлог Извјештаја о наплати чланарине СОГРС за 2023.годину; Приједлог Плана рада СОГРС за 2024.годину и Приједлог Финансијског плана СОГРС за 2024.годину.

Финансирање јединица локалне самоуправе билa je централна тема у 2023.години на сједницама Скупштине Савеза, Предсједништва и Одбора за финансије Савеза, с обзиром на то да је у току 2023.године дошло до проблема у финансирању локалних заједница, изазваних падом  прихода од идиректних пореза (ПДВ), али и повећањем расхода по основу утрошка електичне енергије за расвјету на јавним површинама. Последице ступање на снагу  Закона о измјенама Закона о комуналним таксама (01.01.2022.г.) осјетиле су се и у току 2023.године и утицале на умањење очекиваних прихода и финансијску одрживост већине локалних заједница.
Разматрана  су и актуелна питања цивилне заштите као и неки аспекти примјене Одлуке о најнижој плати у 2024.години у јединицама локалне самоуправе
Савез општина и градова Републике Српске ће у јуну мјесецу обиљежити и значајан јубилеј „25.година“ постојања и рада Савеза у служби интереса општина и градова.