Предсједништво Савеза општина и градова Републике Српске одржало је данас (23.03.2023.г.) у Бијељини своју редовну сједницу, на кој је централна тема била  „Информација о трошковима електричне енергије за јавну расвјету и приходима од индиректних пореза у јединицама локалне самоуправе“.
 
Предсједништво је информисано од стране Министарства финансија да је почетком 2023.године дошло до одређених одступања процјењених прихода од индиректних пореза који припадају општинама и градовима у односу на приходе које су планирани.
 
Основни разлози који су довели до смањења прихода Владе Републике Српске и локалних заједница су:  укупан процјењени губитак прихода због већег издвајања прихода од индиректних пореза за финансирање БиХ институција; једнократни губитак прихода од акциза, до којег је  дошло је до усвајања измјена Закона о акцизама у БиХ и друго привремено поравнање за 2022. годину између корисника индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО.
 
Предсједништво је констатовало да је потребно одржати заједнички састанак Предсједништва Савеза са предсједником Владе и министром финансија, с циљем изналажења могућности да се локалним заједницама надокнаде губитци од индиректних пореза (ПДВ). Такође, Савез општина и градова Републике Српске је припремио аналитички документ „Платформа за измјене и допуне Закона о буџетском систему Републике Српске“, с циљем да се успостави равномјернији однос између прихода које се дијеле између буџета Владе и општина и градова.
 
Поред пада очекиваних прихода од ПДВ, значајно оптерећење за локалне буџете представљају и повећани трошкови за електричну енергију за јавну расвјету.
 
Предсједништво је такође разматрало и питања примјене Закона о заштити од пожара, као и потребу утврђивања репрезентативности Савеза општина и градова Републике Српске, као заступника интереса локалних заједница.
 
Предсједништво сматра да је недопустиво да се посебни колективни уговори за запослене у јединицама локалне самоуправе потписују без Савеза општина и градова Републике Српске, у вези чега је покренута иницијатива за измјену Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.
 
Предсједништво се усагласило да се наредна редовна Скупштина  Савеза општина и градова Републике Српске одржи у току маја мјесеца