БРОД-На 67. сједници Предсједништва савеза општина и градова Републике Српске, која је одржана 25.12.2019.године у општини Брод, размотрена су следећа актуелна питања: Информација у вези Буџета Републике Српске за 2020.годину и Програма економских реформи Републике Српске за период 2020.-2022.годину;Информација Министарства управе и локалне самоуправе о одржаним јавним расправама у вези Нацрта Закона о инспекцијама Републике Српске;Допис Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у вези измјена и допуна Закона о шумама;Информација Министарства за европске интеграције и регионалну сарадњу о доступним фондовима и програмима ЕУ у наредом периоду за јединице локалне самоуправе;Иницијатива града Требиње и општине Вишеград о ослобађању пореза и доприноса на стимулативне отпремнине у општинским/градским управама; као и већи број иницијатива Синдиката и других организација и институција.
Предсједништво Савеза је закључило да подржава опредјељења Владе у правцу реформе Инспектората Републике Српске, са намјером да се избјегне дуплирање, односно преклапање инспекцијских контрола, кроз усклађивање планова рада и кординацију републичких инспектора и инспектора у ЈЛС. С тим у вези, Предсједнуштво је констатовалао да Савез не подржава активности које воде ка смањењу надлежности јединица локалне самоуправе у области инспекцијског надзора.
У вези иницијативе ЈП „Шуме Српске“ да се „шумски камионски путеви“ требају књижити на ЈП „Шуме Српске“, Предсједништво Савеза је донијело јединствен став је да се „шумски манионски путеви“ требају књижити на јединице локалне самоуправе.   
Такође, Предсједништво Савеза продужило је рок важења „Стратегије развоја Савеза општина и градова Републике Српске за период 2015.-2019.година“ до 31.12.2021.г.; прихваћена су иницијативе Трбиња и Вишеграда за о ослобађању пореза и доприноса на стимулативне отпремнине у општинским/градским управама; информисано је о „Стратегији противминског дјеловања БиХ 2018.-2025.година“; прихваћене су и иницјативе Синдиката у вези рада државним празницима и недјељом као и у вези могућности повећања плата радницима у општинаским/градским управама; као и друго.