Сједница Предсједништва је одржана 28.10.2019.године у Бања Луци, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника са 65.сједнице Предсједништва СОГРС; 2. Иницијативе Министарства правде Републике Српске: а) Мишљење Савеза на Иницијатива за доношење Закона о измјени Закона о ванпарничном поступку, од стране Правобранилаштва општине Трново; б) Мишљење на Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама; в) Допис Министарства правде за сарадњу у вези система извршења кривичних санкција у Републици Српској: 2. Програм Свјетске банке за модернизацију сектора водних услуга у БиХ; 3. Политика Савеза општина и градова Републике Српске за модернизацију водних услуга у Републици Српској; 4. Информација о активностима у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“; 5. Презентација „Емисија муниципалних обвезница у функцији раста и развоја локалних заједница“; 6. Презентација Платформе Савеза општина и градова Републике Српске у вези измјена и допуна Закона о буџетском систему Републике Српске; 7. Иницијатива града Требиње за измјене Закона о боравишној такси; 8. Иницијатива општине Ново Горажде за измјене Закона о концесијама; 9. Информација о активностима у вези обиљежавања „20 година Савеза“ и 10. Разно
Поред чланова Предсједништва сједници су присуствовали представници Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, предсједника Удружења „Водоводи РС“, УНДП, Фондације „Здравље и срце“ као и други гости.
Предсједништво је сагласно са ставом Министарства правде да се не прихвати иницијатива Правобранилаштва федералне општине Трново; да је потребно извршити анализу о споровима које су водиле локалне заједнице и Република Српска; те да ће СОГРС пружити техничку подршку Министарству правде у активностима око реализацији „мјере рада у јавном интересу“.
Предсједништво је подржало Програм Свјетске банке у БиХ за модернизацију водних услуга у БиХ/РС, те сматра да би СОГРС и Удружење „Водоводи РС“ као кључни актери наведеног програма требали да потпишу меморандум о сарадњи. Такође, Предсједништво је разматрало и усвојило  Платформу СОГРС за модернизацију водних услуга у РС.
Предсједништво је информисано од стране представника УНДП о активностима пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ и подржало најаву друге фазе пројекта.
У вези презентације о емисији муниципалних обвезница у функцији раста и развоја локалних
заједница, Предсједништво препоручује јединицама локалне самоуправе да размотре и ову могућност у циљу снижавања трошкова задуживања.
Предсједништво је усвојило Платформу СОГРС у вези измјена Закона о буџетском систему Републике Српске, с циљем конкретних иницијатива за заступање интереса општина и градова у вези Закона о буџетском систему.
          Прихваћене су и иницијативе града Требиње за измјене Закона о боравишној такси, као и иницијатива општине Ново Горажде о измјени Закона о концесијама.
          Прихваћена је и информација генералног секретара у вези обиљежавања „20 година Савеза“, са Списком званица, Приједлогом за признања и Протоколом догађаја.