Сједница Предсједништва је одржана 14.12.2018.године у Бања Луци, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника са 63.сједнице; 2. Извјештај о раду СОГРС за период 01.01.-30.11.2018. године; 3. Приједлози и сугестије СОГРС на Нацрт Буџета  Републике Српске за 2019.годину и Програм економских реформи за период 2019-2021.годину; 4. Именовање делегације СОГРС за полагање вијенаца поводом Дана Републике Српске; 5. Примјена Закона о локалној самоуправи у погледу ограничења броја запослених у јединицама локалне самоуправе; 6. Презентација о значају успоставе Адресног регистра; 7. Информација у вези доношења Закона о социјалном становању РСепублике Српске; 8. Иницијатива за измјене Породичног закона Републике Српске;      9. Презентација о Европском добровољном пензионом фонду; 10. Информација о формирању Мреже практичара за локални развој; 11. Именовање делегације СОГРС за посјету српским општинама на Косову и метохији; 12. Разно.
Поред чланова Предсједништва, сједници су присуствовали представници:  Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Пореске управе РС, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Министарства за избјеглице и расељена лица, Центра за социјални рад Требиње, Европског добровољног пензионог фонда и Одбора за помоћ Србина на Косову и Метохији.   
На почетку сједнице Предсједништво је усвојило Извод из Записника са 63. сједнице Предсједништва.
Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за период 01.01.-30.11.2018.године, конастатујући да је у извјештајном периоду реализован велики број активности захваљујући великом ангажовању генералног секретара и Стручне службе, те да је и поред недовољне наплате чланарине одржано несметано функционисање Савеза.
Предсједништво је усвојило Приједлоге и сугестије СОГРС на Нацрт Буџета Републике Српске за 2019.године и Програм економских реформи за период 2019-2021.године и исти ће се упутити Министарству финансија и Влади Републике Српске.
Поред тога, Предсједништво је закључило да је потребно организовати посебан састанак са Министарством управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Пореском управом, у вези наплате, контроле наплате и принудне наплате пореза на непокретност. 
У делегацију СОГРС за полагање вијенаца поводом Дана Републике Српске именовани су: Љубиша Ћосић, предсједник Савеза, Игор Радојичић, градоначелник града Бања Лука, Миленко Ђаковић, градоначелник града Приједор, Зоран Аџић, градоначелник града Градишка, Ранко Карапетровић, начелник општине Лакташи и Дивна Аничић, начелник општине Мркоњић Град.
 У вези примјене Закона о локалној самоуправи у погледу ограничења броја запослених у јединицама локалне самоуправе, Предсједништво је констатовало да је евидентно да су неке јединице локалне самоуправе енормно повећале број запослених и да тај тренд треба зауставити. Предсједништво је усвојило закључак да се покрене иницијативу ка Влади Републике Српске за пролонгирање рока за примјену критеријума за одређивање броја службеника у општинским и градским управама. С тим у вези, Предсједништво је позвало све јединице локалне самоуправе да до краја јануара 2019.године доставе своје приједлоге критеријума за одређивање броја службеника, као и приједлоге за евентуалне измјене и допуне други одредаба Закона о локалној самоуправи, те да након тога Стручна служба припреми свеобухватну информацију, која ће се поново расправљати на сједници Предсједништва.
Након презентације „Адресног регистра у Републици Српској“, Предсједништво је позвало све јединице локалне самоуправе да ажурирају започете активности на успостави адресног регистра у својим локалним заједницама.
Предсједништво је подржало активности Министарства за изблеглице и расељена лица на доношењу Закона о социјалном становању.
Предсједништво је подржало иницијативу Центра за социјални рад Требиње за измјене и допуне Породичног закона Републике Српске и иста ће се упутити Министарству здравља и социјалне заштите.  
Предсједништво је информисано са начином рада и организацијом Европског добровољног пензионог фонда, као и о погодностима које Фонд нуди, о чему ће се информисати јединице локалне самоуправе.
Подржане су активности на формирању Мреже практичара за локални развој, које се реализују у оквиру прокјекта „Интегрисани локални развој“, који имплеметира UNDP у сарадњи са Савезом.
У сарадњи са Одбором за помоћ Србима на Косову и Метохији, делегација СОГРС ће посјетити српске општине на сјеверу Косова и Метохије.