Сједница Предсједништва је одржана 30.03.2017.године у Бијељини, са следећим дневним редом:             
1. Извод из Записника са 58.сједнице Предсједништва; 2. Извјештај о раду СОГРС за 2016.годину; 3. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину, са мишљењем Надзорног одбора; 4. Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2016.годину; Финансијски план СОГРС за 2017.годину; 6. Утврђивање Дневног реда XИВ редовног засједања Скупштине; 7. Разно.
На почетку сједнице Предсједништво је  усвојило Извод из Записника са 58.сједнице Предсједништва.
Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за 2016.годину, који је поднио генерални секретар, Ацо Пантић, уз констатацију да је у извјештајном периоду реализован велики број различитих догађаја, те да су квалитетно заступани интересе јединица локалне самоуправе, као и да је била одличну сарадњу са међународним и другим организацијама. 
Предсједништво је усвојило Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2016.годину, са мишљењем Надзорног одбора, Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2016.годину, који су разматрани заједно под једном тачком, у вези чега је констатовано следеће: да је Надзорни одбор дао позитивно мишљење о наведеним извјештајима; да је финансијско пословање Савеза било у складу са законским прописима и рачуноводственим стандардима; да је за похвалу проактиван однос Стручне службе према међународним организацијама, обзиром да се кроз сарадњу на пројектима покрива највећи дио материјалних трошкова у Савезу; те да се апелује на чланице да редовније плаћају чланарину, како би се омогућило несметано функционисање Савеза.
    Предсједништво је усвојило Финансијски план СОГРС за 2017.годину, нагласивши да је исти планиран на основу извршења буџета у 2016.години и реалних пројекција на бази потписаних уговора о реализацији пројеката са међународним организацијама.
Предсједништво је утврдило Дневни ред XИВ редовног засједања Скупштине: 1. Извод из записника са XИИИ Скупштине; 2. Извјештај о раду СОГРС за 2016.годину; 3 .Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС у 2016.години; 4. Избор органа СОГРС: 4.1. Избор чланова Предсједништва СОГРС; 4.2. Избор Предсједника СОГРС; 4.3. Избор чланова Надзорног одбора СОГРС; 5. Презентација пројекта: “Регулаторни оквир за одређивање цијена услуга водоснабдјевања и одводње отпадних вода”;          6. Текућа питања.
Предсједништво је усаласило приједлог новог сазива чланова Предсједништва, који је предложио је Лука Петровић, градоначелник града Требиње, у који улазе: Бања Лука, Бијељина, Приједор, Требиње, Зворник, Добој и Источно Сарајево; Вишеград, Мркоњић Град, Лакташи, Градишка, Шамац, Сребреница и Источна Илиџа, Пале и Брод (умјесто раније Фоча и Модрича), Источно Ново Сарајево (умјесто раније Нови Град), Пелагићево и Љубиње (у име неразвијених општина). 
На приједлог Луке Петровића, градоначелника града Требиње, Предсједништво се усагласило да се на Скупштини предложи да функција предсједника Савеза у наредном мандате врши општина Источно Ново Сарајево, док су за функције потпредсједнике Савеза предложени: град Бијељина, град Приједор и општина Вишеград. Прихваћен је и приједлог да се за чланове Надзорног одбора предложе: општина Теслић (предсједник), општина Прњавор и општина Нови Град (чланови).