Редовна 70.сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, одржана је у Бања Луци, дана 05.02.2021.године у хотелу „Босна“, на којој су разматрана питања која су од посебног значаја за функционисање јединица локалне самоуправе. Поред чланова Предсједништва, сједници је присуствовала и гђа Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе.
У оквиру дневног реда на сједници је размотрено и усвојено више иницијатива Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства просвете и културе, Министарства привреде и предузетништва, као и иницијатива града Требињa.
          Предсједништво је информисано да је Министарство управе и локалне самоуправе, средином октобра 2021.године, покренуло иницијативу према јединицама локалне самоуправе да дају приједлоге и коментаре у вези са примјеном Закона о локалној самоуправи, Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе и Закона о статусу функционера у органима јединица локалне самоуправе. У оквиру ове теме, која је изазвала велико интересовање чланова Предсједништва, изнесени су бројни ставови о потреби измјена и допуна наведених системских закона, након чега је донесен закључак да се јединице локалне самоуправе поново позову да у наредом периоду пошаљу своје приједлоге и коментаре у вези наведених закона.
На сједници Предсједништва је презентирана Радна верзија документа  „Анализа критеријума за одређивање број службеника у градској, односно општинској управи, са препорукама за унапријеђење“, чији је циљ да се размотре и други критеријуми за одређивање броја службеника осим броја становника. Подсјећамо да је Народна скупштина Републике Српске је прихватила иницијативу Предсједништва Савеза и пролонгирала примјену Закона о локалној самоуправи, који се односи на усклађивање броја службеника са бројем становника, до 30.јуна 2021.године. Након „првог читања“ поменуте Анализе, Предсједништво је закључило да је потребно обавити консултације са свим јединицама локалне самоуправе, након чега ће се на Скупштини Савеза заузети коначан став.
Такође, на сједници Предсједништва је презентирана и Радна верзија документа „Методологија за одређивање критеријума за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској“, чији је циљ да се анализирају постојећи критеријуми за одређивање степена развијености јединица локалне самоуправе и евентуално измјене или предложе нови критеријуми. С тим у вези, Предсједништво је закључило да је потребно и о овом документу обавити консултације са свим јединицама локалне самоуправе, након чега ће се усагласити коначан став.
Наглашавамо да све наведене активности реализујемо у партнерству са Министарством управе и локалне самоуправе.
          На сједници Предсједништва су додјељена и признања за најбоље праксе у оквиру пројекта „Програм локалне демократије на западном Балкану“, који имплементира UNDP у сарадњи са Савезом општина и градова Републике Српске. Признања су добили град Бања Лука, град Бијељина и град Требиње.