24.05.2022. године у Сарајеву је одржана 4. конференција Мрежа координатора/ица из јединица локалне самоуправе за послове мјесних заједница коју су заједнички организовали Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације. Тема ове конференције је била: Управљање имовином ЈЛС/МЗ у мјесним заједницама. 
Овом приликом су презентоване активности савеза општина и градова РС и ФБиХ у оквиру друге фазе пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" којег финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а проводи УНДП у Босни и Херцеговини. Учесницима конференције је презентован оквирни Програм рада Мрежа координатора/ица за послове са мјесним заједницама за 2022. годину са индикативним планом за наредне године. 
У оквиру тематског дијела, учесници су се упознали са позитивним праксама из јединица локалне самоуправе из Града Бања Лука и Општине Илиџа, као и са праксама из општина које се сусрећу са изазовима у области уплављања имовином ЈЛС/МЗ у мјесним заједницама као што су Босанско Грахово и Општина Брод.
Генерални став учесника је да управљање имовином у јединицама локалне самоуправе, односно мјесним заједницама представља веома значајно питање које захтијева доношење одговарајућих прописа којима би се поближе уредила ова област.  
Закључци са конференције ће бити достављени свим учесницима.