Шесто издање Билтена ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босне и Херцеговине 2014-2020 можете преузети путем линка:
https://srb-bih.org/wp-content/uploads/2021/07/NL6-RS-BA-ENG.pdf
У њему можете прочитати актуелности везане на поменути програм и за уговорене пројекте који су кренули са имплементацијом током године.