У оквиру „Система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе“, Министарство управе и локалне самоуправе, Савез општина и градова Републике Српске и Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу организују четири обуке на тему Расположиви фондови ЕУ за Републику Српску“. Обуке се одржавају електронским путем, односно путем платформе Мicrоsоft tеаms, у  периоду од 31 маја  до 3 јуна 2021. године. Према локалитету општине и градови који су у четири групе.
 
Извођачи обуке су представници Одјељења за фонднове и развојну помоћ ЕУ Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу.
 
Обука је намијењена запосленима у јединицама локалне самоуправе који су ангажовани или ће бити ангажовани на пословима и релевантним активностима везаним за припрему и реализацију пројеката финансираних из фондова ЕУ.
 
Програм обуке је осмишљен тако да учесницима пружи одговоре на практична питања и изазове са којима се суочавају у раду, а кроз упознавање са расположивим финансијским инструментима ЕУ и специфичностима у процесу програмирања и реализације појединих инструмената.