У публикацији „Градови и општине Републике Српске” приказани су најзначајнији подаци за јединице локалне самоуправе у Републици Српској. На готово 300 страница и кроз 19 поглавља представљени су битни показатељи о становништву, буџету, платама и запослености, туризму и другим областима, што представља квалитетну и поуздану основу за анализу и оцјену нивоа развијености градова и општина и доношење квалитетних одлука у планирању њиховог будућег развоја