У Бијељини је у Етно село Станишићи 14. децембра 2023. године одржан семинар под називом „Односи са јавношћу у јединицама локалне самоуправе“, који је заједнички организован од стране Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине.

Циљ семинара је био да се учесницима пренесу нова знања и вјештине из области односа са јавношћу и на тај начин унаприједи интерна и екстерна комуникација општина и градова. Полазници су имали прилику да стекну додатна знања и вјештине из области улоге и значаја односа са јавношћу, вербалне и невербалне комуникације, ПР комуникационих функција у јединицама локалне самоуправе, истраживања у односима с јавношћу.

Поред тога, организован је преглед студије случаја. Семинар је водио Жељко Војиновић, стручњак за односе с јавношћу, који је на интерактиван начин разговарао са учесницима о темама и дао практичне примjере из ове области.

Закључено је да би било изузетно корисно за чланице оба Савеза да се изради Водич на тему односа са јавношћу, који би на садржајно обухватио све теме које су биле теме семинар и као помоћ користио у раду сарадницима за односе са јавношћу у ЈЛС.