У Бања Луци је 11.маја одржана радионица са представницима општина Источни Дрвар, Источни Мостар, Крупа на Уни и Купрес у циљу пружања обуке за администрирање интернет страницама општина.
Као вид подршке чланицама које нису имале израђене интернет презентације, Савез општина и градова Републике Српске је финансијски и технички  подржао упостављање интернет презентација у ове четири локалне заједнице. 
У наредном периоду планирано је пуштање у рад страница како би биле доступне свим грађанима и широј јавности.