У оквиру 70.сједнице Предсједништва савеза општина и градова Републике Српске, која је одржана 5.фебруара 2021.године у Бања Луци додијељена су признања најбољима у Избору најбољих пракси јединица локалне самоуправе у оквиру пројекта „Програм локалне демократије на западном балкану у БиХ (РеЛОаД)“.
У оквиру Регионалног програма локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD), Савез општина и градова Републике Српске (СОГРС) и Савез општина и градова Федерације Босне и Херцеговине (СОГФБиХ) у сарадњи са тимом ReLOaD су спровели процес избора најбољих пракси партнерских јединица локалне самоуправе из области:
  • -Транспарентност финансирања организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе и
  • - Укључивање грађана и организација цивилног друштва у процесе доношења одлука на локалном нивоу.
Примјери добре праксе идентификовани су током два циклуса евалуације партнерских јединица локалне самоуправе, које су спровели СОГРС и СОГФБиХ у сарадњи са тимом ReLOaD. Евалуација је извршена на основу унапред утврђених критеријума достављених партнерским јединицама локалне самоуправе у облику упитника и документације коју су партнерске јединице локалне самоуправе доставиле попуњеним упитником, што потврђује постигнуте резултате.
Резиме резултата анализе заједно са закључцима и препорукама налази се у брошури коју можете погледати и на нашој веб страници. Циљ брошуре је сумирање и представљање постигнутих резултата партнерских јединица локалне самоуправе, али и подстицање размјене искустава и унапређења у оним јединицама локалне самоуправе гдје за то постоји потреба.
За област „Транспарентност финансирања организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе“, признања су добили: Бања Лука, Рудо, Центар Сарајево, Стари Град Сарајево и Вогошћа.
За област „Укључивање грађана и организација цивилног друштва у процесе доношења одлука на локалном нивоу“, признања су добили: Бијељина, Бања Лука, Требиње, Тешањ и Центар Сарајево.
Пројекат „Регионални програм за локалну демократију на западном Балкану“ финансира Европска унија, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP).