ВОДИЧ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ СЕКСИЗМА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У БиХ
Овај водич за жене и мушкарце у локалној политици о "Спречавању и борби против сексизма на локалном нивоу у БиХ", припремљен је у оквиру пројекта "Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ", који прооводи Конгрес локалних и регионалних власти Савјета Европе, у оквиру Акционог плана Савјета Европе за БиХ  (2022-2025).