Стратешко планирање са Удружењем водовода Републике Српске називе је радионице коју организује ГиЗ у склопу пројекта "Регионална мрежа за разој капацитета у области услуга водоснабдјевања и одводње отпадних вода-РЦДН дана  10. и 11.маја 2023.године у Бијељини, у просторијама савеза општина и градова Републике Српске.
Циљеви радионице су:
- стећи основно знање из области стратешког планирања;
- обезбједити информације и подлогу за израду Стратегије Удружења;
- унаприједити власништво над резултатима процеса

Учесници радионице су: управа и особље Удружења Водовода РС, чланице Удружења и заинтересовани појединци.