Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) у оквиру својих активности на унапређењу резултата јавне ревизије кроз адекватан приступ свих релевантних учесника у процесу јавне ревизије одржали су панел дискусију „Јавном ревизијом до унапређења рада и боље управљање ресурсима на локалном нивоу “, 16.априла 2024.г. у Приједору.
 
Један од закључака овог догађаја је да добре праксе локалних јединица које спроводе све препоруке ревизије, тачније отклањају све уочене неправилности у раду и трошењу јавног новца, треба да буду модел понашања и за друге локалне самоуправе, а све са циљем постављања стандарда коме се тежи.
Током скупа, учесници су истакли колико је важно да локалне самоуправе, након што су биле предмет ревизије, успоставе надзор и наставе да прате спровођење препорука и радњи на основу налаза ревизије. Јединице локалне самоуправе су саставни дио јавног сектора и као такве су дужне да примењују принципе ефикасности, економичности и ефективности, што у крајњој линији резултира, ако се примјени на најбољи могући начин, ефикасном јавном управом и квалитетнијим животом за све грађане.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију 22 општине и града у Републици Српској за 2022. годину и тим институцијама достављене су укупно 328 препоруке за отклањање уочених неправилности у раду. ЦЦИ је иницирао да ове локалне управе уведу скупштински надзор над спровођењем препорука ревизије, од чега је 14 општина и градова разматрало ревизорски извјештај на сједницама у претходном периоду, а у наредном периоду очекује се да институције извјештавају локалне скупштине о акција према препорукама. Значај унапређења процеса јавне ревизије и поступања по препорукама ревизије покушали су да прикажу кроз добре праксе градова који су својим приступом налазима ревизије унапредили рад локалних самоуправа. У протекле три године од 64 општине и града, четири су добиле оба позитивна мишљења (за финансијске извјештаје и за усклађеност) од Главне службе за ревизију јавног сектора РС, а ријеч је о општинама Братунац и Хан Пијесак, те градовима Дервента и Градишка.
Овој панел дискусији присуствовали су представници општина и градова који су ове године предмет ревизије, као и представници општина чији су извештаји објављени прошле године како би се упознали са добрим праксама скупштинског надзора над спровођењем препорука ревизије. у другим општинама, што ће свакако олакшати њихову организацију и даљи рад на овој ствари. У принципу, постоји сагласност јединица локалне самоуправе да се успостави скупштински надзор над ревизорским извештајима у циљу побољшања ефикасности рада институција.
Панелиста испред Савеза општина и градова РС био је Горан Ракић, виши сарадник за локалне финансије који је истакао дугогодишњу добру сарадњу са Главном службом за ревизију јавног сектора РС крунисану прошлогодишњим потписивањем Меморандума о сарадњи и израдом „Водича кроз анализу кључних проблема у управљању финансијама на локалном нивоу“, који сублимира све кључне налазе из вишегодишњих финансијских ревизија на локалном нивоу, с циљем да се скрене пажња локалним самоуправама да саме сопственим снагама отклоне побројане неправилности, како не би стварало негативне последице у пословању.